Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Nybyggen i Hemavans by

Här kan du läsa om regler för bygglov och hur det går till. Du hittar också information om strandskyddsdispens, friggebodar, fastighetsfrågor och mycket annat.

Du kan enkelt ansöka om bygglov här på vår webbplats genom att använda vår nya självservice.  Här ska du kunna följa ditt ärende under hela processen, från det du lämnar in ditt ärende och fram till slutgiltigt beslut. Personalen på miljö- och samhällsbyggnadskontoret kan alltid svara på alla dina frågor om bygglov, fastigheter och ansökningsprocessen. 

Reducerad avgift för bygglov

Den 1 januari 2019 infördes en lagändring som innebär att du får reducerad avgift om tiden för handläggning av bygglov och anmälan överskrids

Reducerad avgift för bygglov
Publicerad den 25 januari 2019