Djur- och naturvård

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

I Sverige är vi överens om att vi ska ha levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar och ett rikt odlingslandskap.

Kommunen har ett stort ansvar för det lokala naturvårdsarbetet, både i arbetet med den fysiska planeringen och genom att medverka vid genomförande av konkreta åtgärder.

Djurskydd

Våra sällskapsdjur är en stor källa till glädje. Samtidigt kan en grannkatt som förorenar i sandlådan eller en hund som skäller hela dagarna bli problem för grannarna. Det är därför viktigt att tänka på att det alltid är djurägaren som är ansvarig för sitt djur.

Det övergripande målet med djurskyddsarbetet är att alla djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Ansvaret för kontroller av djurskydd fördes för några år sedan till länsstyrelsen.

Du kan vända dig till länsstyrelsens servicetelefon för djurskydd (telefon 090-10 82 70 eller e-post djurskydd.vasterbotten@lansstyrelsen.se) för att få information och anvisningar när det gäller djurskötsel och djurhållning.