Miljö, klimat och hälsoskydd

Miljö handlar om vår omgivning, om förhållandena i omgivningen, såväl inomhus som utomhus, och om hur vi tillsammans ska kunna se till att vi inte tar skada av det som omger oss. Det handlar alltså inte bara om utomhus- eller inomhusmiljön, utan också om saker och ting i vår absoluta närhet.

Du har säkert inga svårigheter att koppla ihop konkreta begrepp som buller, rök från vedeldning, nedskräpning, skällande hundar, utsläpp från industriskorstenar, bilavgaser och förorenad mark med ordet miljö, men här kan du också hitta information om till exempel livsmedel, avfallssortering och naturskyddade områden.

Miljöfrågor handlar också om mer översiktliga begrepp som klimatförändringar, energianvändning, hållbar utveckling, biologisk mångfald och miljömål.

Relaterad information