Vatten och avlopp

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild över Uman

Vatten är världens viktigaste livsmedel och är nödvändigt för alla former av liv. Vi använder vatten dagligen som dryck och törstsläckare och till olika former av matlagning. Har du tänkt på varifrån ditt dricksvatten kommer och vart det du spolar ner i avloppet tar vägen?

Att vatten och avlopp fungerar och att leveranserna är stabila och trygga är vi så vana vid så att det är en självklarhet, och så ska det också vara.

Bakom denna fungerande samhällsservice finns en organisation som är okänd för de flesta. Inom kommunens tekniska avdelning jobbar cirka 14 personer med produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten, ledningar, planering och administration och mycket annat.

Verken

Vatten- och avloppsreningsverken är spridda över hela kommunen och det finns 17 vattenverk och 16 avloppsreningsverk/anläggningar. Storleken på verken/anläggningarna beror på hur många personer anläggningen ska leverera vatten till samt råvattenvattenkvaliteten.

Vi producerar och levererar omkring 835 000 kubikmeter dricksvatten varje år och renar omkring 1,6 miljoner kubikmeter avloppsvatten innan det går tillbaka till naturen. Vi arbetar med vattnets kretslopp med andra ord.

Eget vatten och avlopp

Om du bor så till att du inte kan ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet tar du ditt dricksvatten från en egen brunn eller källa och har nog en egen mindre avloppsanläggning. Du kan läsa mer om eget vatten och avlopp under relaterad information till höger på sidan.

Publicerad den 13 juli 2021