Livsmedel, alkohol och tobak

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedriver tillsyn på livsmedelsanläggningar inom kommunen. 

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att säkerställa att verksamhetsutövare producerar säkra livsmedel enligt (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813).

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är kontrollmyndighet för restauranger och butiker i kommunen.

Innan du startar upp eller tar över en verksamhet ska du registrera den hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det gör du genom att skicka in en anmälan om registrering, som du hittar under fliken e-tjänster och självservice.

Föreningar och privatpersoner som säljer fika och mat på ett evenemang eller marknad ska uppfylla de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) oavsett om verksamheten omfattas av krav på registrering eller inte.

För att omfattas av kravet på registrering krävs att livsmedelshanteringen har en viss grad av kontinuitet och en viss grad av organisation. Vid bedömning av kontinuiteten är det inte bara själva serveringen eller försäljningen, utan även tiden för eventuella förberedelser som räknas in.

Tänk på att även om ni inte behöver registrera verksamheten så ansvarar ni för att livsmedlen är säkra. Det är även viktigt att information om innehållet i produkterna är korrekt.

Publicerad den 12 oktober 2023