Energi

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Erika Arklöf
Energi- och klimatrådgivare
Projektledare energieffektivisering
Telefon: 0951-140 75
Mobil: 070-344 29 29
E-post: erika.arklof@storuman.se

Ansvarig nämnd

På de här sidorna  kan du läsa om allt från energieffektivisering och vindkraft till kommunens arbete med energifrågor. 

Energi är ett komplext och brett ämne, energi finns i många olika former men går inte att ta på eller att se. Det kan ibland upplevas som svårt, men svåra saker behöver inte innebära att de är omöjliga att förstå utan kan tvärtom utmana oss att lära oss mer.

På de här sidorna ska vi försöka hjälpa dig att svara på frågor och lotsa dig vidare kring frågor som är kopplade till energi. Att cykla istället för att ta bilen är ett bra exempel på hur du både kan minska energianvändningen och spara pengar. Dessutom kan det vara ett trevligt sätt att umgås som leder till bättre hälsa. 

Publicerad den 3 juli 2023