Räddningstjänsten

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 31 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Göran Hellström
Räddningschef
Telefon: 0951-141 90
E-post: goran.hellstrom@storuman.se

Gunnar Backman
Telefon: 0951-141 94
E-post: gunnar.backman@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på brandstationen i Storuman

Välkommen till räddningstjänsten i Storumans kommun. Det är vi som hjälper dig vid bränder och andra olyckshändelser.

Vi arbetar också med att förebygga bränder och andra olyckor. Att förebygga innebär bland annat att vi håller i brandskyddsutbildningar och ansökningar om brandfarliga och explosiva varor.

Under sidan brandskydd och sotning kan du läsa mer om detta och om vad du själv kan göra för att öka säkerheten för dig själv och dina närmaste.

Kommunstyrelsen är räddningsnämnd

Liksom all annan kommunal verksamhet lyder även räddningstjänsten under en nämnd. I vårt fall är det kommunstyrelsen som är räddningsnämnd. Den ansvarige tjänstemannen kallas räddningschef.

Nästan alla av våra verksamheter har styrdokument som är fastställda av kommunfullmäktige. Räddningstjänstens styrdokument kallas handlingsprogram där du i detalj kan läsa om hela vår organisation.

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Syftet med handlingsprogrammet är att på ett översiktligt sätt beskriva Räddningstjänsten i Storumans arbete med att hantera olyckor som kan leda till räddningsinsatser, både operativt och förebyggande.

Handlingsprogrammet är fastställt av kommunfullmäktige 2024-02-27

Handlingsprogram LSO Storumans kommun

Information om sotning

För sotning av din fastighet kontaktar du SN Sotning.

SN Sotning AB
Tjärngatan 10
912 32 Vilhelmina
Telefon 0940-100 14
E-post: snsotningab@vilhelmina.ac
Telefontid: mån-fre 07.00-11.00

Publicerad den 8 mars 2024