Brandstationerna

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Göran Hellström
Räddningschef
Telefon: 0951-141 90
E-post: goran.hellstrom@storuman.se

Gunnar Backman
Telefon: 0951-141 94
E-post: gunnar.backman@storuman.se

Ansvarig nämnd
Brandstationen i Storuman

Brandstationerna finns i Tärnaby, Hemavan, Umnäs, Storuman och Gunnarn. I Tärnaby/Hemavan och Storuman finns personal som har beredskap och i Umnäs och Gunnarn endast räddningsvärn utan beredskap.

Storuman

Vår huvudbrandstation ligger i Storuman. Besöksadressen är Industrigatan 5, ingång från baksidan av brandstationen. Här har vi en räddningsstyrka som består av ett befäl och fyra brandmän. Brandmännen har beredskap var fjärde vecka och ska kunna vara på väg mot larmadressen inom fem minuter från larm. Varje vecka har brandmännen övning som innebär att de går igenom ny materiel, repeterar skötsel av befintlig materiel och går igenom rutiner vid olika typer av larm.

Alla brandmän ska ha minst 50 timmar övning varje år. Vid larm kommer det oftast betydligt fler än de fem som har beredskap eftersom vi har fri inryckning. Det innebär att alla brandmän, även de som inte har beredskap har möjlighet att åka med på larm.

På stationen arbetar också heltidsanställd dagtidspersonal. Det är räddningschefen som har det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Räddningschefen utser också räddningsledare. Vi har två brandinspektörer, den ena med ansvar för brandförebyggande, den andra med ansvar för drift och underhåll av alla brandstationer, bilar och övrig utrustning. Vi har en kanslist som har hand om personalens löner, fakturering och övrig administration.

GunnarnBrandstationen i Gunnarn

I Gunnarn har vi ett räddningsvärn. Räddningsvärn har ingen beredskap utan personalen kommer när de har möjlighet.

Räddningsvärnet i Gunnarn består av åtta till tio personer. Trots att de inte har beredskap har det hittills aldrig saknats brandmän på larm. Räddningsvärnets viktigaste uppgift är livsuppehållande åtgärder vid trafikolyckor. De ska också kunna påbörja brandsläckning.

Ett räddningsvärn får alltid förstärkning av en räddningsstyrka.

Räddningsvärn finns på mindre orter med få larm.

UmnäsBrandstationen i Umnäs

Även i Umnäs har vi ett räddningsvärn. 

I Umnäs har vi mer räddningsutrustning än vad som finns hos räddningsvärnet i Gunnarn. På grund av långa avstånd måste de klara sig längre utan förstärkning från en huvudstation.

 

 

 

Tärnaby/HemavanBrandstation i Tärnaby

I Tärnaby/Hemavan finns en räddningsstyrka liknande Storuman. Det är ett befäl och fyra brandmän. Under kortare perioder kan det hända att det endast är ett befäl och tre brandmän i beredskap.

Även i Tärnaby har vi fri inryckning och brandmännen övar liksom i Storuman 50 timmar per år.