Juridik

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Göran Hellström
Räddningschef
Telefon: 0951-141 90
E-post: goran.hellstrom@storuman.se

Ansvarig nämnd

Själva begreppet räddningstjänst syftar antingen på den kommunala förvaltning som har skadeavhjälpande åtgärder som sin huvuduppgift eller det juridiska tillstånd som råder när vissa olyckor har inträffat. Här menar vi den senare betydelsen. 

Det är bara staten eller en kommun som kan vara räddningstjänstmyndighet. Sjukvården eller andra hjälpresurser är aldrig räddningstjänstmyndigheter.

För att räddninstjänst ska råda ska ett antal kriterier vara uppfyllda:

  1. En olycka ska ha inträffat eller överhängande fara för att en olycka ska inträffa.
  2. Händelsen ska gälla människor, egendom eller miljö.
  3. Händelsen ska fordra ett snabbt ingripande.
  4. Kostnaden för insatsen får inte vara högre än värdet av det som kan räddas.
  5. Det som hotas ska vara värt att rädda.
  6. Kan det finnas andra omständigheter som motiverar en insats?

Olyckshändelser som kommunen ansvarar för

Kommunens räddningstjänst svarar för att ingripa vid alla olyckor som svarar mot kriterierna ovan utom följande där staten ansvar:

Typ av olyckaAnsvar

Eftersök av försvunna personer

Polisen
Flygräddning, eftersök JRCC (Räddningscentralen för flyg och sjö)
Sjöräddning, miljö Kustbevakningen (havet och de största sjöarna)
Sjöräddning, liv Sjöfartsverket (havet och de största sjöarna)
Fjällräddning, liv Polisen
Kärntekniska olyckor

Länsstyrelsen

Det här betyder inte att vi kan göra insatser mot allt, det har vi varken utrustning eller utbildning för. Vi är förberedda för de vanligaste olyckorna och några till. För att få veta vilka dessa är har vi gjort en riskanalys. Ska vi klara andra händelser kommer vi att behöva hjälp från andra räddningstjänster eller privata företag.

Räddningledare

Räddningsledaren leder insatsen och bestämmer när den ska avslutas. Bestämmer om utrymning, avspärrning, hindra tillträde eller göra andra ingrepp i våra vanliga rättigheter.

Räddningsledaren kan också bestämma om att tvångsrekrytera folk till en insats. Räddningsledaren har det övergripande ansvaret och alla andra, även polis, enskilda och sjukvården är underställda räddningsledaren.

Räddningsledare är inte detsamma som räddningschef. Det kan vara räddningschefen men också någon av de andra brandbefälen, men det måste alltid vara en befälsperson. Räddningsledaren har röd hjälm och gul rock. När insatsen är avslutad upphör räddningsledarens rätt att besluta över andra.

Publicerad den 10 mars 2022

Relaterad information