Flyktingmottagande och integration

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Nyanlända

Vi tar emot nyanlända flyktingar och hjälper dem att introduceras i det svenska samhället. Storuman har också tagit emot ensamkommande flyktingbarn. 

Så kan du göra en insats för flyktingarna

Vi har flyktingmottagning för nyanlända i Storuman. De flesta vuxna kommer ensamma men många har delar av sin familj kvar i hemlandet. De kan ansöka om anhöriginvandring när de fått en kommunplacering. De flesta nyanlända är bosatta i Storuman eller Stensele och barnen går i skola i Storuman.

Alla som kommer hit som nyanlända flyktingar har fått uppehållstillstånd och blir inskrivna inom etableringslagen och får sin försörjning via staten. En etableringsplan skrivs som omfattar två år och i den ingår undervisning och praktik alternativt jobb. Kommunen tar även emot personer som kommer som egenbosatta. Hit hör bland annat ensamkommande flyktingbarn och anhöriginvandring.

Kommunen har också ansvar för undervisning i samhällsorientering som är obligatorisk för alla våra nyanlända. Utbildningen innehåll åtta delar och ska hållas på elevens modersmål, annat språk eleven behärskar eller på lätt svenska. Områdena är att komma till Sverige, att bo i Sverige, att försörja sig och utvecklas i Sverige, individens rättigheter och skyldigheter, att bilda familj och leva med barn i Sverige, att påverka i Sverige, att vårda sin hälsa i Sverige och att åldras i Sverige.

I filmen nedan finns en enkel introduktion till hur asylprocessen fungerar. Storumans kommuns integrationsenhet medverkar i filmen som är producerad av Akademi Norr.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)