Frågor och svar om flyktingmottagande

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Här har vi sammanställt några vanliga frågor och svar om flyktingsituationen och hur vi arbetar med flyktingmottagande i Storumans kommun. Har du fler frågor? Skriv din fråga i kontaktbrevlådan som finns på den här sidan. 

Vem är det som bestämmer att vi ska ta emot asylsökande?

Svar: Sverige och många andra länder har skrivit under FN-konventionen som ger möjlighet för flyende människor att söka skydd och pröva sin rätt till asyl. Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Migrationsverkets uppgift är förutom att pröva människors rätt till asyl i Sverige även att ordna boende för asylsökande. 

Vad är det för skillnad på vanligt flyktingmottagande (det som vi i dagligt tal kallar för nyanlända) och mottagande av asylsökande flyktingar?

Svar: Kommunen tecknar årligen avtal med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar som fått uppehållstillstånd och som får stanna i Sverige. De är då nyanlända flyktingar och har då rätt till att exempelvis studera SFI. 

Vad är kommunens ansvar för asylboenden och asylsökanden?
Svar: Kommunens åtagande är att bistå med skola, förskola och stöd för barn och unga. 

Hur påverkas kommunens budget av flyktingmottagande? 

Svar: Vi har ett gott ekonomiskt läge jämfört med många andra kommuner i vår storlek. Det är inte aktuellt med några nedskärningar. Migrationsverket kompenserar oss för en del av våra kostnader. 

Har ni någon plan för integrationen i Storumans kommun? 

Svar: Vi har en plan för integrationen i kommunen. Hela planen finns att läsa under fliken "relaterad information". Vi erbjuder också praktik och instegsjobb. På Storumans Lärcentrum studerar nyanlända Svenska för invandrare, SFI och vi utbildar i samhällsorientering. Våra integrationsverksamheter delar lokaler med Vändpunkten i Aktivitetshuset. 

Vad kan jag göra för att hjälpa till?

Svar: Du kan till exempel bli värdfamilj för ensamkommande flyktingbarn. Det innebär att du tar emot en ung person i sitt hem, ge honom eller henne trygghet och stöd i vardagsfrågor och hjälpa till med kontakterna med skola, hälsovård och myndigheter. Det kan handla om att erbjuda ett hem under en kortare eller lite längre tid, från ett par dagar till några månader. Vi söker också fler som vill ta uppdrag som god man åt ensamkommande flyktingbarn. Du kan också bli fadder för en flyktingfamilj. Läs mer om hur du kan hjälpa till här. 

Publicerad den 29 mars 2022