Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Vi har avtal med migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Vi ansvarar för barnens mottagande, boende och omsorg. Verksamheten drivs av statsbidrag.

Eleverna skrivs in i grundskolan i en åldersadekvat klass eller i gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Till att börja med fördelas större delen av skoltiden mot undervisning i svenska som andraspråk.

Utifrån elevens individanpassade studieplan utökas ämnena, eftersom eleven i lugn och ro integreras i skolan.