Boendestöd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Telefontid:
Mottagningsenheten Storuman kommun
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 22 
Fax: 0951-140 56

Ansvarig nämnd

Boendestöd är ett frivilligt och individuellt anpassat stöd till dig med psykisk ohälsa, från 18 år. Tillsammans arbetar vi utifrån dina behov och önskemål för att kunna uppnå en förbättrad livssituation. Stödet kan ges i såväl hemmet som ute i samhället.

Vem kan få boendestöd?

Om du själv inte klarar att tillgodose dina behov och om de inte kan tillgodoses på annat sätt har du rätt att få stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL) för att uppnå skälig levnadsnivå.

Boendestöd är en stödform för dig som är från 18 år och äldre och har en psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning, som gör att du har svårt att få vardagen att fungera.

Att ha boendestöd

Boendestödjaren ansvarar för att ni tillsammans utformar det stöd som passar dina behov och önskemål. Boendestödaren besöker dig, stödjer och motiverar dig i din vardag. Vad som ska göras på boendestödstid och hur det ska gå till, dokumenteras i en genomförande plan.

Exempel på stöd du kan få:

  • Stöd i hemmet - Tvättning, städning, matlagning, inköp, planering och struktur
  • Stöd i aktiviteter - Sport och motion, fritidssysselsättning, uträtta ärenden, komma iväg till tandläkarbesök eller andra möten
  • Stöd i kontakter - Stöd och hjälp vid kontakt med olika myndigheter, arbetsgivare, godemän, familjen, vänner och anhöriga.

Med en boendestödjare kan man även prata tankar, känslor och eventuella bekymmer med. Tillsamans jobbar vi för att lösa problem men även för att utveckla det man är bra på.

Övrigt

Boendestöd är en avgiftsfri och frivillig insats. All personal har tystnadsplikt.

Ansökan

För att ansöka om boendestöd eller få mer information, ta kontakt med mottagningsenheten som nås månadagar- onsdagar och fredagar mellan klockan 09:00-11:00 0951-140 22.