Förhandsbesked bygglov och strandskydd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74
Mobil: 076 135 87 28
tommy.larsson@storuman.se

Martin Linder
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 81
Mobil: 070 660 24 21
martin.linder@storuman.se

Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62
Mobil: 073 067 52 59
martin.bengtsson@storuman.se

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd
Bild på strandområde jordbruksmark

Om du vill bygga på en fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en så kallad lokaliseringsprövning om det är möjligt att bebygga fastigheten såväl som möjlighet att lösa vatten- och avloppsfrågan.

Förhandsbesked är en enklare form av bygglovsprövning och kan sägas vara ett förstadium till bygglov. Genom förhandsbesked kan vi meddela om en byggnad eller annan anläggning kan tillåtas på viss plats utan att göra en fullständig bygglovsprövning.

Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggprojekteringen påbörjas och kostnader läggs ner på ritningar med mera. Ett förhandsbesked är giltigt i två år.

Om du får ett positivt förhandsbesked är det inte ett tidigt medgivande till en byggnadsåtgärd eller godkännande att utföra avloppsanläggning. Du måste ansöka om bygglov och avloppsanläggning i vanlig ordning.

Strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område, måste du ansöka om strandskyddsdispens. I Sverige gäller generellt ett strandskydd på 100 meter från strand och i vatten, till sjö, hav eller vattendrag. I vissa områden i Stockholms län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter. Inom områden med detaljplan kan reglerna vara annorlunda.

Strandskyddet innebär förbud mot uppförande av byggnader, anläggningar, muddringar och utfyllnader med mera. Observera att även bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebodar, kan kräva strandskyddsdispens. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl.

Publicerad den 13 mars 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

E-tjänster och blanketter