Bygga vid stränder och vid vatten

Bild från Långvattnet

Storumans kommun ska nu komplettera gällande plan för landsbyggdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) från 2014 med nya områden. Har du en idé du skulle vilja förverkliga i strandnära läge som bidrar till att utveckla landsbygden? Välkommen att lämna in ditt förslag!

Utveckling av landsbygd i strandnära läge kan t ex vara ny bebyggelse som bidrar till att kunna behålla service på landsbygden eller en verksamhet som ger arbetstillfällen inom besöksnäringen.

Det finns vissa undantag från strandskyddsbestämmelserna som gör det möjligt att bygga intill vatten. Ett sådant undantag är utpekade så kallade LIS-områden. Det är ett tillägg till kommunens översiktsplan.

Vi vill ha in en klar och tydlig karta där du markerat och avgränsat det område du vill att vi ska titta närmare på. Vi behöver också fastighetsbeteckning samt kontaktuppgifter till dig som lämnat in uppgifterna.

Du kan enkelt lämna ditt förslag direkt i vår e-tjänst: 

Föreslå LIS-område

eller skicka handlingarna till:

Storumans kommun
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret
923 81 Storuman
E-post: mbn@storuman.se

Publicerad den 19 februari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)