Kommunens Kvalitet i Korthet

Storuman

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisar resultat inom ett antal viktiga områden kommunens verksamhet. Det är ett nationellt projekt som styrs av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Cirka 180 kommuner deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet. Mätningen görs genom att information inom olika områden samlas in till en gemensam rapport. 

Du som bor i Storumans kommun kan genom våra resultat i KKiK få en uppfattning om hur Storumans kommun ligger till i förhållande till andra kommuner inom till exempel tillgänglighet, utbildning och omsorg. Måtten för KKiK är en viktig grund i vårt arbete med att utveckla och förbättra våra verksamheter.

Kommunfullmäktige har antagit målsättningen att vi ska ligga på medel eller bättre i minst 50 procent av områdena som mäts.

Resultat Storumans kommun 2023

Kolada, databas med mer resultat och jämförelser

Läs mer om KKiK hos SKR

Publicerad den 3 juni 2024