Kommunens organisation

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommunen sköter barnomsorg, skola, hemtjänst, äldreboende och många andra viktiga funktioner. Det är dina folkvalda politiker som styr kommunen.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens "riksdag" och utses via de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar de övergripande och principiellt viktiga besluten.

Kommunstyrelsen är den nämnd som fungerar som kommunens ”regering". Den har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling.

Kommunalrådet är ordförande i kommunstyrelsen och ses därför generellt som kommunens främsta företrädare. Ulrik Dahlgren (s) är kommunstyrelsens ordförande och Ulf Vidman (m) är kommunstyrelsens vice ordförande. 

Organisationsschema

På länken nedan finns vår organisation i form av ett schema där du kan se förvaltningar, chefer och nämnder i vår organisation. 

Organisationsschema Storumans kommun

På länken nedan finns en enklare sammanställning över hur kommunstyrelseförvaltningens organisation ser ut

Organisationsträd kommunstyrelseförvaltningen

Publicerad den 19 juli 2024