Nationella minoriteter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

 

Ansvarig nämnd
Samiska barn på sameskolan

Du som är samisktalande har rätt att använda ditt språk i förskola, äldreomsorg och i dina kontakter med oss. Vi ingår i det samiska förvaltningsområdet och här har du särskilda rättigheter inom barnomsorg, skola, äldreomsorg och kulturutbud.

Att vi är samisk förvaltningskommun betyder att du som är samisktalande har särskilda rättigheter här. I Sverige finns totalt 25 kommuner som ingår i det samiska förvaltningsområdet. Det finns även förvaltningsområden inom två andra minoritetsspråk, finska och meänkieli.

Det finns 20 000- 35 000 samer i Sverige som talar bland annat nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska.

Luspie – Storumans kommun ligger geografiskt i gränsområdet mellan syd- och umesamiska som är de traditionella samiska språken här. I kommunen finns även en stor andel nordsamisktalande, det är ättlingar till de som tvångsförflyttades av staten från Karesuandoområdet för närmare hundra år sedan, samt inflyttning av samer från andra språkområden. Vi erbjuder tjänster på olika samiska språk inom förskola, modersmålsundervisningen och äldreomsorgen. 

Minoritets- och samepolitisk handlingsplan för Storumans kommun 2023-2026

Lagen om nationella minoriteter

Det här säger lagen om nationella minoriteter

Publicerad den 2 november 2023