Sammanträden, handlingar och protokoll

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Här hittar du sammanträdestider och protokoll för kommunfullmäktige och de olika nämnderna. En vecka innan kommunfullmäktige ska ha sammanträde publiceras även ärendelista och beslutsunderlag inför just det sammanträdet på startsidan under nyheter.

I menyn finns informationen för varje nämnd.

Publicerad den 15 februari 2017