Planer och styrdokument

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Fjällvandrare

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunen måste följa. Kommunerna har utöver det även utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas.

Kommunfullmäktige beslutar om vilka politiska inriktningsmål som ska uppnås under mandatperioden. Kommunstyrelsen omsätter de tänkta målen till politiska verksamhetsmål som förvaltningen sedan genomför. I årsredovisningen för de olika nämnderna kan du läsa om hur förvaltningen har lyckats uppfylla målen.

Strategisk plan 2024-2027

I juni 2023 antogs en ny strategisk plan för 2024-2027 som ersätter tidigare strategisk plan. Den strategiska planen är vårt viktigaste styrdokument som ligger till grund för allt vi gör i våra olika verksamheter.

Strategisk plan 2024-2027

Publicerad den 29 september 2023