Resultat medborgarundersökning 2023

Skoter

Resultatet för Medborgarundersökningen som genomfördes under hösten 2023 har nu kommit. 

Statistiska centralbyrån genomför årligen den nationella medborgarundersökningen i de kommuner som anmäler sig för att delta. Mätningen handlar om invånarnas uppfattning om ett antal olika viktiga aspekter på samhället och hur man upplever att kommunerna sköter sina verksamheter.

Storumans kommun deltar vart annat år och i 2023 års mätning deltog totalt 162 av rikets 290 kommuner. Totalt svarade 353 personer i kommunen på enkäten, en svarsfrekvens 36,3 % (totalt för riket 35,5 %). 

– Medborgarundersökningen ger oss viktiga signaler om vad som är mindre bra och det som fungerar bättre. Resultaten från medborgarundersökningen används som viktiga mätpunkter i kommunens årliga uppföljningsarbete inom Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Extra bra känns det att många verksamheter som fungerar bra är där kommunen, företagare och civilsamhället samarbetar, säger Ulrik Dahlgren, kommunalråd (S). 

Jämfört med tidigare år är mönstren i resultaten likartade för vår kommun. När det gäller hur trygg man känner sig i samhället är betygen mycket höga, både vad gäller risken för att bli utsatt för brott och hur orolig man är för att det ska ske allvarliga samhällsstörningar.

Resultaten har dessutom förbättrats märkbart sedan den senaste mätningen när det gäller om man är rädd för inbrott eller stölder, samt även hur man bedömer kommunens information vid samhällsstörningar. Nöjdheten är också stor när det gäller snöröjningen och utbudet av elljusspår och idrotts- och motionsanläggningar.

Bemötandet man får av kommunens tjänstepersoner som bedöms som gott, och även bemötandet från lokalpolitiker bedöms något högre än genomsnittet. Detsamma gäller hur man upplever att politikerna ger medborgarna möjlighet att delta i arbetet av utveckling av kommunen via till exempel samråd och medborgardialoger.  

Inom de flesta andra områden är resultaten inte lika bra. Detta syns inom områdena samhällsservice, resor och kommunikationer, bibliotek, kulturliv och mötesplatser, klimat och miljöarbete och kommunen som helhet. De tydligaste negativa förändringarna syns inom frågorna om hur man upplever att grundskolan och äldreomsorgen fungerar samt att skadegörelse och klotter har ökat. En tydlig förbättring är också utbudet av laddstationer för elfordon i kommunen. 

Mer fakta och siffror finns på länken nedan:

Resultat medborgarundersökning 2023