Anslagstavla

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på den digitala anslagstavlan. Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder.

Tillkännagivanden och kungörelser

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 25 april 2024 kl. 12.30 på Folkets hus, Blå vägen 256 i Storuman. 

Kallelse/dagordning (pdf 230 kB, öppnas i nytt fönster)

Kungörelser kring detaljplaner

 

Anslag/bevis

Anslag/bevis:Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2024-04-15 §§ 26-36 (anslag upp 2024-04-17, anslag ner 2024-05-13)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens protokoll 2024-04-09 §§ 40-76 (anslag upp 2024-04-12, anslag ner 2024-05-04)

Anslag/bevis: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2024-03-27 §§ 22-44 (anslag upp 2024-04-03, anslag ner 2024-04-26).

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-03-26 §§ 19-41 (anslag upp 2024-04-02, anslag ner 2024-04-24)

Anslag/bevis:Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2024-03-25 §§ 24-33 (anslag upp 2024-03-26, anslag ner 2024-04-24)

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2024-02-28 §§ 7-20 (anslag upp 2024-03-06, anslag ner 2024-03-27

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens  protokoll 2024-02-26 §§ 1-25 (anslag upp 2024-02-27, anslag ner 2024-03-25)

 

 

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighetsprövning.

Överklaga beslut
Publicerad den 18 december 2023