Anslagstavla

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på den digitala anslagstavlan. Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder.

Tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kungörelser kring detaljplaner

Samråd kring förslag till detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:11 m.fl., "Wikberget" i Hemavan

Underrättelse om att granskningsutlåtande finns tillgängligt efter utförd granskningstid av förslag till detaljplan för bostäder på del av Björkfors 1:18 i Hemavan.

Anslag/bevis

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-31 §§ 1-11 (anslag upp 2023-02-06, anslag ner 2023-02-28)

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-01-30 §§ 1-15 (anslag upp 2023-02-06, anslag ner 2023-02-28)

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden i södra Lapplands protokoll 2023-01-25 §§ 1-16 (anslag upp 2023-01-26, anslag ner 2023-02-18)

Anslag/bevis:Omsorgsnämndens protokoll 2023-01-18 §§ 1-13 (anslag upp 2023-01-23, anslag ner 2023-02-14)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-17 §§ 1-17 (anslag upp 2023-01-23, anslag ner 2023-02-14)

Anslag/bevis: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-14 §§ 124-152 (anslag upp 2022-12-20, anslag ner 2023-01-11

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens sammanträde  2022-12-12 §§ 76-98 (anslag upp 2022-12-16, anslag ner 2023-01-10)

Anslag/bevis:Omsorgsnämndens protokoll 2022-12-07 §§ 43-59 (anslag upp 2022-12-14, anslag ner 2023-01-07)

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-28 §§ 57-71 (anslag upp 2022-11-30, anslag ner 2022-12-21)

 

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighetsprövning.

Överklaga beslut
Publicerad den 19 december 2022