Anslagstavla

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på den digitala anslagstavlan. Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder.

Tillkännagivanden och kungörelser

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Kungörelser kring detaljplaner

Detaljplan för del av fastigheterna Björkfors 1:1447 och 1:1449 i Hemavan finns tillgänglig för granskning till och med 2024-07-02.

Anslag/bevis

Anslag/bevis: Miljö- och samhälsbyggnadsnämndens protokoll 2024-06-19 §§ 67-83 (anslag upp 2024-06-24, anslag ner 2024-07-16)

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden i södra Lapplands protokoll 2024-06-19 §§ 55-62 (anslag upp 2024-06-20, anslag ner 2024-07-13)

Anslag/bevis: Kommunfullmäktiges protokoll 2024-06-11 §§ 60-75 (anslag upp 2024-06-20, anslag ner 2024-07-12)

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighetsprövning.

Överklaga beslut
Publicerad den 3 juli 2024