Asylprocessen

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd

Årligen kommer flera ensamkommande flyktingbarn till Sverige för att söka asyl.

Asylprocessen startar med att dessa barn placeras i ett tillfälligt boende (transitboende) i en ankomstkommun i avvaktan på anvisning till en annan kommun. Från ankomstkommunen ska barnet placeras i en anvisningskommun. En anvisningskommun har en överenskommelse med migrationsverket om att ordna långvarigt boende och mottagande för ensamkommande barn och unga.

Asylansökan

Det är migrationsverket som prövar asylansökan. Utlänningslagen styr vilka som får stanna och vilka som ska avvisas. Den asylsökande ska tillsammans med sitt ombud presentera dokumentation och fakta som styrker skyddsbehovet. I de fall asylansökan godkänns beviljas antingen permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT).

Detta händer vid ett negativt beslut

Då kan beslutet överklagas till migrationsdomstolen om den ensamkommande önskar. Skulle ansökan avslås även i migrationsdomstolen kan de söka prövningstillstånd i migrationsöverdomstolen. Vid avvisning är det migrationsverket som ansvarar över att återvändandet sker på korrekt sätt, bland annat att det finns ett ordnat mottagande. Detta är om återvändandet sker frivilligt. Sker återvändandet inte frivilligt så tar polismyndigheten över ansvaret.