God man

Att vara god man för ensamkommande flyktingbarn innebär att representera barnet i föräldrarnas ställe.

Gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla personliga, ekonomiska och rättsliga frågor som rör barnet. Man har regelbunden kontakt med barnet och andra viktiga personer kring barnet.

En god man ska vara den trygga person som barnet kan vända sig till i alla lägen, oavsett vad det handlar om. Gode mannen ska vara ett stöd och en medmänniska och se till att barnet får de rättigheter han/hon har rätt till.

Daglig omvårdnad, matlagning och boende har kommunens verksamhet ansvar för, inte gode mannen. God man har inte försörjningsplikt.

Konkreta arbetsuppgifter för god man kan vara att:

  • Ansöka om uppehållstillstånd hos migrationsverket.
  • Anmäla barnet till skolgång, samt till hälsoundersökning hos sjukvården i Storuman.
  • Skjutsa barnet till utredningssamtal hos migrationsverket och vid förberedelser hos advokat.
  • Söka aktuella bidrag från migrationsverket, socialtjänsten, CSN och försäkringskassan.
  • Delta i utvecklingssamtal på skolan, samt vid utredning och övervägningar på socialtjänsten.
  • Förvalta barnets tillgångar; dagersättning och andra bidrag.
  • Kontrollera att ersättningar/bidrag kommer barnet tillgodo.
  • Förträda barnet vid köp av varor och tjänster, t.ex. klädinköp, mobiltelefon m m.
  • Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar.

God man är redovisningsskyldig av ekonomin inför överförmyndaren/överförmyndarassistenten.