Miljö och hälsoskydd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Här har vi samlat information om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastställda avgifterna för anmälan, registrering och tillsyn.

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sidan. 

Nedan redovisas delar av taxan. 

Energi 

Installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 4 timmar
Installation av kamin eller öppen spis Se bygglovstaxan

Avfall och återvinning - dispenser

Ansökan om kompostering 0 kr
Ansökan om uppehåll i hämtning  2 timmar
Ansökan om förlängd hämtningsintervall  1 171 kr/timme
Ansökan om tillsånd att själv återvinna och bortskaffa avfall (eget omhändertagande) i enligt kommunala avfallsföreskrifter 4 timmar
Ansökan om  förlängd slamtömningsintervall 2 timmar

Vatten och avlopp

Tillstånd för enskilt avlopp 8 timmar
Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning  4 timmar
Tillstånd för inrättande av avloppsanläggning utan vattentoalett ansluten BDT  4 timmar

Brandskydd och sotning

Kontakta räddningstjänsten för mera information
  • Ansöka om att sota själv
  • Ansökan om hantering av explosiva varor
  • Ansökan om hantering av brandfarliga varor

Trafik och parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade -
Transporttillstånd, tung  1 timme
Tillfälliga tillstånd (vid evenemang) 1 timme

Miljö och hälsoskydd

Miljö anmälan och registrering 1 171 kr/timme
Miljötillsyn Timavgift alternativt timmar x timavgift enligt taxebilaga 2 eller 3
Hälsoskydd anmälan och registrering 1 171 kr/timme
Hälsoskydd tillsyn Timavgift alternativt timmar x timavgift enligt taxebilaga 2 eller 3
Prövning om att hålla vissa djur inom område med detaljplan, ex hästar, fjärderfän och ormar   8 timmar

Livsmedel

Kontrollavgift   1 386 kr/timme
Registreringsavgift 2 079 kr

Tobak och folköl 

Timavgift 1 174 kr/timme
Ansökan tobaksförsäljning     12 timmar
Anmälan försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter 1,5 timme

Anmälan folkölsförsäljning

Anmälan servering av folköl

1 timme

1 timme

Årsavgift tobakstillsyn                        3 timmar

Tillsyn

1 174 kr/timme

Handel med vissa receptfria läkemedel 

 Tillsyn 1 174 kr/timme

Lotterier och spel

Ansökan om lotteritillstånd  555 kr
Avgift för kontrollant  3 % av lotteriets omsättning
max 6 000 kr

Alkohol

Ny ansökan stadigvarande servering till allmänheten/slutet sällskap, catering eller provsmakning 14 052 kr
Stadigvarande ändring i tillstånd  2 342 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-3 månader per år

7 026 kr
4 684 kr (innehavare av stadigvarande serveringstillsånd)

Tillfälligt tillstånd till allmänheten/slutet sällskap enstaka tillfälle 4 684 kr
2 342 kr (ny ansökan inom 3 månader)
Anmälan om ändring i serveringstillstånd 2 342 kr
Ändrade ägarförhållande, kontroll av PBI:er (ordinarie ledamöten, aktieägare och berörda bolag) Timtaxa, max 10 timmar

Kunskapsprov i alkohollagstiftningen

Avläggande av kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd och tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1,5 timme/prov
Avläggande av kunskapsprov för tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 1 timme/prov

Årlig avgift för alkohol

Påminnelse för utebliven restaurangrapport max 3 påminnelser 1000, 2000, 5000 kr
Fast administariv avgift/år för samtliga verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd 1 171 kr
Årlig avgift för alkoholservering baserad på omsättningen, se bifogad fil

Övrig tillsyn 

Vid tillämpning av denna taxa vid extra offentlig tillsyn/kontroll, samt annat handläggningsarbete som inte finns uppräknat ovan 1 171 kr/timme
Extra offentlig tillsyn för livsmedel 1 386 kr/timme

Tillägg  

För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs utanför ordinarie arbetstid

  • vardagar mellan kl 19,00-07,00
  • lördagar och söndagar
  • julafton, nyårsafton, trettondagsafton
    påskafton och midsommarafton
  • helgdagar
1,5 gånger ordinarie timavgift


      

 

 

Publicerad den 14 mars 2023