Kommunstyrelsen

Här finns dokument från kommunrevisionen gällande kommunstyrelsen.

År 2023

Revisionsrapport - Granskning pensionshantering Storuman 2023

Revisionsrapport - Orosanmälningar Storuman 2023

Revisionsrapport God ekonomisk hushållning Storuman 2023

Yttrande från auktoriserad revisor avseende delårsrapport Storuman 2023

År 2022

Revisorernas redogörelse Storumans kommun 2022

Granskningsrapport - Renhållningsverksamhet Storuman 2022

Skrivelse renhållningsverksamhet Storuman 2022

Granskningsrapport - Uppföljande granskning kompetensförsörjning Storuman 2022

Skrivelse uppföljande granskning av kompetensförsörjning Storuman 2022

Granskning informationssäkerhet  2022 Storumans kommun, nämnder och bolag

Skrivelse informationssäkerhet 2022 Storumans kommun

Granskningsrapport - God ekonomisk hushållning Storuman 2022

Revisionsrapport - Beslutsorganisation Storuman 2022

Revisionsrapport - Grundläggande granskning Storuman 2022

Storuman kommun - Granskningsrapport årsredovisning 2022

År 2021

Revisorernas redogörelse 2021 Storumans kommun

Granskning god ekonomisk hushållning 2021 Storumans kommun

Skrivelse 2021 delårsrapport Storumans kommun

Granskning 2021 chefs- och ledarskap Storumans kommun samt bolag

Granskning hantering av Covid-19 2021 Storumans kommun

Granskning Intern kontroll 2021 Storumans kommun samt bolag

Skrivelse intern kontroll 2021 Storumans kommun

Granskningsrapport årsredovisning 2021 Storumans kommun

Grundläggande granskning 2021 kommunstyrelse och nämnder

År 2020

Revisorernas redogörelse 2020 Storumans kommun

Revisionsberättelse 2020 Storumans kommun med anmärkning

Granskning av Årsredovisning 2020 Storumans kommun

Skrivelse Årsredovisning 2020 Storumans kommun

Granskning hantering av kommunförråd och brandstation 2020 Storumans kommun

Skrivelse granskning kommunkoncernens hantering av kommunförråd och brandstation 2020 Storumans kommun

Granskning kompetensförsörjning 2020 Storumans kommun

Skrivelse kompetensförsörjning 2020 Storumans kommun

Grundläggande granskning 2020 kommunstyrelsen Storumans kommun

Skrivelse grundläggande granskning 2020 kommunstyrelse och nämnder

Skrivelse granskning underhåll av anläggningstillgångar 2020 Storumans kommun

Granskning underhåll av anläggningstillgångar 2020 Storumans kommun

Publicerad den 29 februari 2024