Föräldraskap/faderskap

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Johanna Figueroa
Förvaltningsassistent
Telefon: 0951-140 55

Ansvarig nämnd

Snart kan du bekräfta att du blivit förälder i Skatteverkets nya e-tjänst. Digital föräldrarskapsbekräftelse som kommer att vara publicerad på Skatterverkets hemsida från och med den 1 januari 2022. Det kommer även att vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst ”Digital föräldraskapsbekräftelse”. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden. Skatteverket har då på dag 15 skickat ut till socialnämnden att ett barn har fötts. Vi skickar i vår tur ett brev till barnets mamma där hon ombeds boka tid för besök för att fastställa faderskapet/ föräldraskapet. Ni kan även själva  kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. 

Mamman har automatiskt ensam vårdnad om barnet vid födseln om föräldrarna är ogifta. Är ni föräldrar överens om att ni ska ha gemensam vårdnad kan ni anmäla det i samband med ert besök hos oss.

Det är viktigt att fastställa föräldraskapet för ett nyfött barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning, arv och ursprunget.

Om ni snabbare vill bli registrerade för gemensam vårdnad kan ni boka tid för besök hos oss innan barnet är fött. Detta kan ha betydelse om ni kommer att vilja ta del av jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen. Föräldraskapet fastställs dock inte förrän vi fått in meddelandet från Skatteverket att barnet är fött.

Finns det inte några tveksamheter om vem som är förälder till barnet skrivs ett enkelt protokoll och föräldraskapet fastställs genom att föräldrarna skriver under en bekräftelse.

Är det oklart vem som är far till barnet eller om ni inte bor ihop på samma adress så gör vi en mer omfattande föräldraskapsutredning. Om en kvinna får barn genom assisterad befruktning är det vår uppgift att utreda och fastställa föräldraskapet.