Adoption

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Telefontid:
Mottagningsenheten Storuman kommun
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 22 
Fax: 0951-140 56

Ansvarig nämnd

Adoptioner finns till för barn som behöver nya föräldrar. Du som har frågor och funderingar kring adoption kan vända dig till våra socialsekreterare på socialtjänsten.

En adoption innebär att barnet får en ny familj och en ny släkttillhörighet, såväl känslomässigt som juridiskt. Eftersom en adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet ställer samhället särskilda krav på den som vill adoptera. Socialtjänsten, via omsorgsnämnden, företräder barnets intressen i adoptionsprocessen.

Medgivande från omsorgsnämnden

För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från kommunens omsorgsnämnd. Det innebär att en socialsekreterare gör en hemutredning i din familj. Det är omsorgsnämnden som efter denna hemutredning fattar beslut om medgivandet.

Internationella adoptioner

Den som vill adoptera ett barn från utlandet ska ha gått en föräldrautbildning innan omsorgsnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Ansvaret för internationella adoptioner delas mellan två parter. Dels ursprungslandet, som ansvarar för att barnet är tillgängligt för adoption, och dels omsorgsnämnden, som ansvarar för att föräldrarna är lämpade och förberedda.