Familjerådgivning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Solveig Öjebrant
Familjerådgivare
Telefon: 072-564 57 60

Ansvarig nämnd
Blommor

Individ- och familjeomsorgen erbjuder familjerådgivning. Verksamheten vänder sig till par, familjer och ensamstående som befinner sig i samlevnadssvårigheter eller har relationsproblem.

Nu erbjuder vi åter fysiska möten med familjerådgivningen! Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp i sina nära relationer oavsett om man lever i en parrelation eller ensam. Familjerådgivningen arbetar med relationsproblem och erbjuder samtal. Samtalen sker under sekretess och ingen dokumentation sker. Samtalen är kostnadsfria.

För information/tidsbeställning ring familjerådgivare Solweig Öjebrandt 072-564 57 60

Publicerad den 12 oktober 2022