Kontaktperson, kontaktfamilj

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Telefontid:
Mottagningsenheten Storuman kommun
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 22 
Fax: 0951-140 56

Ansvarig nämnd

Om du har svårigheter i familjen kan du få stöd av en kontaktperson eller kontaktfamilj. Det kan gälla för en kortare eller längre tid. 

Ansökan om kontaktperson/kontaktfamilj till ett barn ska göras av vårdnadshavarna. Vuxna ansöker själva. Kontaktpersoner/kontaktfamiljer utreds och godkänns av socialtjänsten innan de kan få uppdrag att hjälpa andra.

Alla kontaktpersoner/ kontaktfamiljer har tystnadsplikt men är skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa. Ta kontakt med socialsekreterare för mer information.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som känner att de har tid och energi att ge stöd åt andra barn eller vuxna några timmar per vecka. Det kan vara att delta i fritidsaktiviteter, ta promenader, hälsa på och prata, lyssna och finnas till samt vara en förebild.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en familj som känner att de har tid och plats att hjälpa andra barn och deras föräldrar. Det kan vara att barnet får komma till kontaktfamiljen till exempel en helg i månaden eller skollov. Att vara ett stöd för föräldern/föräldrarna, att lyssna och finnas till och hjälpa till med personliga angelägenheter.