Vårdnad, boende, umgänge

Barn leker med leksaksbil
Fotograf: Anna-Lena Sahlman

Har ni frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan vi på socialtjänsten ge hjälp för att komma vidare.

Vi kan erbjuda samarbetssamtal när det blir svårigheter att samarbeta om barnen. Samtalen har som mål att hjälpa er att komma överens i frågor som rör barnen och att hitta ett bra samarbete mellan er.

Om du önskar samarbetssamtal ska du kontakta vår mottagningstelefon 0951-140 22 eller mottagningsenheten@storuman.se

Ni kan få hjälp med att skriva avtal om vårdnad om barn, boende, umgänge och överenskommelse om boförälderns kostnader vid umgängesresor. För att avtalen ska godkännas ska innehållet i avtalen vara till barnet/barnens bästa.

Om ni inte kommer fram till någon överenskommelse kan ni vända er till domstol för att få frågan avgjord. Domstolen kan i dessa ärenden begära att en utredning om vårdnad, boende eller umgänge görs av socialtjänsten.

Barnets rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående

Ni har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Barnet har också rätt till umgänge med andra närstående.

Umgänget skall utformas utifrån barnets behov. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Publicerad den 29 juli 2020