Kommunala bolag

Storumans kommun bedriver verksamhet i följande helägda bolag:

  • Storumans kommunföretag AB - kommunkoncernens "moderbolag". Här är även kommunens näringslivskontor placerat.
  • Fastighets AB Umluspen - kommunens bostads- och fastighetsbolag.
  • Industri- och logistikcentrum i Storuman AB - sköter kommunens industrifastigheter samt driften på omlastningsterminalen mellan Storuman och Stensele och flygplatsen i Gunnarn.
  • Storumans kommunföretags ekonomiförvaltning AB – fd Storumans flygplats AB.

Storumans kommun är delägare i följande bolag:

  • Hemavan Tärnaby Airport AB.
  • Visit Hemavan Tärnaby AB.
Publicerad den 6 december 2019