Hemavan, Ackjaspåret

Bild från Ackjaspåret i Hemavan.

På Ackjaspåret finns en antagen detaljplan från 2017 för utbyggnad av småhus i Hemavan. En tomt för parhus och tre villatomter är nu till salu.

Villkor
Storuman kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera. Köpeavtal upprättas direkt men förfaller ifall inte bygglov erhållits inom 6 månader.

Intresseanmälan
Den som är intresserad av en tomt skickar en intresseanmälan till ks@storuman.se (Kommunstyrelsen) eller till kommunens postadress. Intressenten får en bekräftelse av intresseanmälan via e-post alternativt brev om intressenten saknar e-post. Intresseanmälan på tomterna kan ske till och med den 8 december. Storumans kommun tillämpar lottdragning enligt gällande riktlinjer vid försäljning av tomterna. Lottdragning sker 11 december. Alla priser är exklusive moms.

Följande ska framgå vid intresseanmälan:

Ärenderubrik "Intresseanmälan Ackjaspåret"

Namn, personnummer och kontaktuppgifter på sökande samt vilken tomt intresseanmälan avser. 

Tomt 1: (Parhustomt) 598 080 SEK 
Tomt 2: 279 600 SEK
Tomt 3: 279 360 SEK
Tomt 4: 279 120 SEK

Observera att vid ansökan till parhustomten ska alla parters namn och personnummer framgå.

Detaljplan
Detaljplanen för området är antagen 2017 och medger fristående småhus i en våning, parhustom, förskola och flerfamiljshus. Gällande detaljplan är under ändring avseende parkeringsyta och byggnadshöjd för ”förskoletomten”.

Detaljplan Börkfors 1:64, "Lassoskogen"

Områdeskarta

Områdeskarta ortofoto

Områdeskarta tomter

Riktlinjer för försäljning av tomtmark
I nedan dokument kan du läsa mer om vad som gäller vid försäljning av tomtmark för permanentboende. 

Riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende

Kontakt för mer information

Anton Stenvall
Teknisk chef
0951-140 00
anton.stenvall@storuman.se

Jennifer Jakobsson
Mät- och GIS-samordnare
0951-140 00
jennifer.jakobsson@storuman.se

Publicerad den 30 oktober 2023