ÅVC

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd

Du som fastighetsägare i Storumans kommun har möjlighet att lämna bygg och rivningsavfall på vår ÅVC i Tärnaby.

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige och börjar att gälla 2021-05-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sidan.

Bygg och rivningsavfall

Idag kan vi erbjuda möjligheten att lämna mindre mängder bygg och rivningsavfall samt verksamhetsavfall och visst farligt avfall på Morkan ÅVC i Tärnaby.

Vid lämning på ÅVC debiteras avfallet som verksamhetsavfall. Debitering sker via fakturering.

Övrigt avfall och farligt avfall

När inte möjligheten till vägning finns, beräknas volymen om till kg enligt en omvandlingstabell.

Vad ingår i grundavgiften?

Årsbostad och fritidshus

Grundavgiften skall täcka din fastighets del i kostnader för ÅVC-anläggningar, hushållens farliga avfall, grovsopor och deponi samt kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration.

Företag och föreningar

Grundavgiften täcker din fastighets del i kostnader för information, planering och övrig administration. Möjligheten att lämna avfall på ÅVC ingår inte i grundavgiften.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)