Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att planera, samordna och genomföra val och folkomröstningar i Storumans kommun.

Valnämnden är så kallad lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna som görs dels på valkvällen och dels onsdagen veckan efter valdagen. Även vid en kommunal folkomröstning är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Valnämnden i Storumans kommun har fem ledamöter och fem ersättare. Regional valmyndighet är länsstyrelsen i Västerbotten. Den regionala valmyndigheten beslutar om valdistriktsindelningar och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för val i Sverige. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort, fördelar mandaten (platserna) i riksdagen mellan partierna och utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval. 

Ledamöter och ersättare i valnämnden

Publicerad den 24 oktober 2022