LYSTKOM

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Lystkom är ett kommunalförbund där Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele är medlemskommuner. Lystkom har funnits sedan juni 2019 och syftet är att genom samverkan uppnå högre kvalitet, delad kompetens och kostnadseffektivitet i sina verksamhetsområden. Syfte och arbetsformer för kommunalförbundet Lystkom anges i en förbundsordning.

Samverkan i kommunalförbund innebär att medlemskommunerna överlämnar ansvaret för olika verksamhetsområden till kommunalförbundet. Lystkom har för närvarande följande verksamhetsområden:

  • Drift och utveckling av medlemskommunernas växeltelefoni och stödsystem för hänvisning.
  • Telekommunikationslösningar och beställer och levererar fasta och mobila telefoner för medlemskommunernas räkning.
  • Bemanning och dimensionering av gemensam kundtjänstorganisation som omfattar kundtjänstrelaterade uppgifter som uppstår i kontakt med medborgare, medarbetare och andra intressenter.
  • Drift och utveckling av kommunernas e-tjänstekortsorganisation.
  • Drift av medlemskommunernas IT-miljö
  • Leverans av paketerade tjänster i form av hårdvara och support
  • Bemanning och dimensionering av gemensam IT-organisation.
  • Representera medlemskommunerna i regionala nätverk på IT-området. 
  • Upphandling och avrop av IT-system inom Lystkoms egna ansvarsområden.

Medlemskommunerna bestämmer själva vilka verksamheter som ska överlämnas till kommunalförbundet Lystkom.  Storumans kommun är medlemmar i kommunalförbundet Lystkom och Lystkom ansvarar för bemanning av receptionerna i Storuman och Tärnaby Samservice, växel- och mobiltelefoni, utgivning av e-tjänstekort samt IT-drift och IT-support.

Mer information om kommunalförbundet Lystkom finns på www.lystkom.se

Ledamöter och ersättare i kommunalförbundet LYSTKOM

Publicerad den 12 april 2021