Insamling av grovavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommun erbjuder regelbundet grovavfallshämtning genom byainsamling. Insamlingen sker på våren och hösten. 

Vad får du lämna?

För att underlätta för vår entreprenör får du inte börja att lämna avfall redan nu. Vid insamlingstillfället kommer kärl att placeras ut och du har då möjligheten att lämna:

  1. Vitvaror, exempelvis kyl och frys
  2. Metallavfall, t.ex. cyklar, utegrillar, snöskyfflar
  3. Deponirest, t.ex. tegel, keramik, porslin
  4. Grovavfall, t.ex. trasmattor, kläder, brännbara möbler
  5. Elskrot, t.ex. spisar, tvättmaskiner, datorer, TV.

Avfallet ska lämnas på anvisad plats i byn enligt nedan angivna tider. Avfallet SKA SORTERAS enligt skyltar och den information som ges på platsen. Alla smådelar ska förpackas väl i lådor eller säck. 

Bygg och rivningsavfall, bildäck samt farligt avfall, såsom färgburkar, spillolja, sprayburkar mm får INTE lämnas vid grovsopsturen, utan ska lämnas på miljöstationen i Storuman eller Morkan ÅVC i Tärnaby.

Insamling 2024

Du får inte börja att lämna avfall redan nu. Detta är för att underlätta för den som ska hämta avfallet och för att undvika att avfallet blir liggande för länge vid varje ställe.

Gunnarn, fotbollsplanen, 24 maj kl. 15.00-20.00 och 25 maj kl. 9.00-16.00
Grundfors, "bana bertil", 25-26 maj kl. 9.00-16.00
Skarvsjöby, gamla bränngropen, 1-2 juni kl. 10.00-16.00
Långsjöby, fritidshuskärlen, 1-2 juni kl. 10.00-16.00
Kaskeluokt, byaföreningen, 1-2 juni kl. 10.00-16.00
Åskilje, bygdegården, 6 juni kl. 10.00-16.00
Strömsund, vid soptunnorna, 8-9 juni kl. 10.00-16.00
Slussfors, IK stugan, slalombacken, 8-9 juni kl. 10.00-16.00
Umasjö, grusmon, 15-16 juni kl. 10.00-16.00
Abborrberg, vändplan, 15-16 juni kl. 10.00-16.00

Intresseanmälan till grovavfallshämtning

För att detta alternativ ska vara möjligt att genomföra så är bya- eller intresseföreningens medverkan absolut nödvändig. Byn bestämmer själv om man vill delta i byahämtning av grovavfall. De byar som är intresserade av att delta i byainsamling av grovavfall meddelar detta till tekniska avdelningen i början av våren.

Publicerad den 17 maj 2023