Renhållningsområden

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd
Renhållningsområde från 2014

Storumans kommun består idag av fyra renhållningsområden. Inom områderna erbjuds du som fastighetsägare möjligheter att lämna ditt avfall och får tillgång till ÅVC.

Kommunen är, enligt lag (Miljöbalken 15 kap) skyldig att samla in, transportera bort och omhänderta hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Denna lag är till för att få fram en strukturerad och fungerande hantering av att omhänderta avfallet.  Storumans kommun har därför byggt upp en infrastruktur för avfallhantering med grundprincipen att alla inom de kommunala renhållningsområdena skall lämna sina brännbara hushållssopor i gröna kärl. 

I Storumans kommun beslutades det under februari 2021 om att utöka  renhållningsområdena för avfallshanteringen. Det innebär att alla fastighet sedan dess berörs av de lokala föreskrifterna. 

Område A Orange Storuman och Stensele centralort
Område B Blå Del av Hemavan - Kungsbacken,
Hylla, Solbacken, Gondolbyn
Område C Grön

Omfattar byar med årsbostäder och där
inslag av fritidsbostäder förekommer.

Område D Gul Omfattar ensligare belägna årsbostäder och fritidshus

 

Genomgång av våra renhållningsområden

Idag saknas information om många fastigheter i kundregisteret för renhållning. Dessa fastighetsägare kommer att få ett brev med information om de olika former av kärl, dit avfallet ska lämnas, utifrån hur fastigheten används. Vid genomgången av registret kontrolleras även dispenser som har utgått, om ägandeskapet är felaktigt registrerat och om nybyggnation har skett på fastigheten.

Vid nyregistrering, nybyggnation och tillbyggnad på en fastighet tittar vi på antalet enheter inom fastigheten som på enskilt sätt kan användas. Det är de delar där man oberoende av varandra kan bo. Varje enhet ska betala en avgift för renhållningen.

Dispenser

Intresset och möjligheter att omhänderta sitt avfall på ett miljömässigt riktigt sätt kan variera stort bland befolkningen och att låta den enskilde individen ta hand om sitt avfall tillåts endast undantagsvis. 

Om du anser att du tar hand om ditt avfall och sorterar på ett sätt idag eller om din fastighet inte används kan du ansöka om dispens hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Fram tills dess ansökan är beviljad kommer renhållningsavgift att debiteras.

Grundavgiften debiteras trots dispens.

Publicerad den 15 november 2017