Verksamhetsavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Företag kan själva välja hur de vill bli av med sitt verksamhetsavfall samt förpackningar och papper. Du, som företagare, kan själv välja att frakta en del avfall till vår ÅVC eller teckna avtal med de återvinningsföretag som finns.

Hur man än väljer att hantera sitt avfall; se till att göra det på ett smart och miljöriktigt sätt. Det blir oftast den bästa affären i längden!

Detta hämtar vi

Sopor som uppstår varje dag där människor vistas, motsvarande de sopor som uppstår hemma, är företag skyldig att ha ett abonnemang hos Storumans kommun. Företag som äger sin fastighet tecknar ett abonnemang och företag som hyr sina lokaler bör avtala med sin hyresvärd hur sophanteringen i fastigheten ska fungera.

Vi hämtar restavfallet, kallas också brännbart, samt matavfall. Det är vanligtvis det avfall som uppstår i personalrummet, på toaletterna, i kontorets soptunna samt kuvert och post-it som inte kan sorteras.

Du betalar för ditt avfall efter vikt

Kostnaden för hämtning av dina sopor består av tre delar; en grundavgift, behållareavgift och en avgift baserad på sopornas vikt. De två senare kan du själv påverka genom att sortera ditt avfall så det blir mindre sopor kvar att kasta. 

  • Grundavgiften skall täcka den administrativa delen.
  • Behållareavgift beroende på vilken kärlstorlek du valt samt hämtningsintervall
  • En rörlig avgift beroende på den uppmätta vikten på ditt avfall

Extra tömningar

Under vinterns högsäsong erbjuder vi möjligheten till extratömningar. Använd blanketten till höger för att se årets körschema och boka in dina extratömningar.

Byte av kärl

Vi erbjuder er möjligheten att vid behov byta storlek på ditt kärl eller att utöka mängden kärl. Det finns även möjligheten att ändra hämtingsintervall.

Fakturering

Renhållningsavgifter faktureras fyra gång per år. Om soptunnan är överfull vid ordinarie hämtning, eller om du har extra sopor på sidan om, så kostar det extra. 

Förpackningar, tidningar och papper

Alla förpackningar av papper och wellpapp, plast inkl mjukplast och pallemballage, glas och metall ska sorteras ut och lämnas till återvinning liksom tidningar och kontorspapper. 

Det är du som verksamhetsansvarig som ansvarar för att materialet samlas in och återvinns. Vänd dig till återvinningsentreprenör för att skaffa ett hämtningsabonnemang.

Sortering på arbetsplatsen

För att sopsorteringen på din arbetsplats ska fungera ska det vara ETT - Enkelt, Tydligt och Tillgängligt.

Se över vilka sopor som uppstår i era olika utrymmen. Ställ dit backar, lådor eller sorteringsmöbler och skylta upp. Informera alla vad e olika sorteringsmöjligheterna finns och se till att någon tömmer soporna. Se över era soprum, kärl och hämtningsintervaller för att på så sätt dimensionera för era behov.

ÅVC i Storuman och Tärnaby

I Storuman och Tärnaby finns möjlighet för företag att lämna mindre mängder av avfall vid ÅVC.

Företag som vill lämna sitt avfall på en ÅVC tecknar ett abonnemang och betalar utifrån det avfall som lämnas.

Vid ankomst till ÅVC meddelar man till personalen vad man vill lämna. Mängden avfall uppskattas tillsammans med lämnaren och debiteras därefter enligt gällande taxa.

Nya regler när du vill lämna bygg-, rivnings och farligt avfall samt elavfall

Läs mera om hur du ska sortera och vilka dokument du måste ha med dig när du vill lämna farligt avfall vid en ÅVC genom att följa länken under relaterad information.

Personalen har rätt att neka dig att lämna avfall om du inte har fyllt i och tagit med dig de dokument som behövs.