Hämtning av hushållsavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

OBS På grund av sträng kyla under vecka 1 2024 har vi störningar i sophämtningen: https://www.storuman.se/kommun/Nyheter/sidstorningar-i-sophamtningen-vecka-1/

För att underlätta för våra sophämtare är det några saker du bör tänka på, redan dagen före tömning. 

  • Tunnan ska stå framme senast 05.00 hämtningsdagen
  • Tunnan ska vara fritt stående och fullt synlig på hämtningsplatsen. 
  • Draghandtaget ska vara vänd mot vägen.

 Att tänka på övrig tid: 

  • Låt inte tunnan stå i starkt solljus, eftersom det kan skada den.
  • Rengör tunnan med jämna mellanrum, för att undvika dålig lukt.
  • Förpacka dina sopor, exempelvis i påse, innan du lägger ner dem i tunnan.

Storumans tätort

Tisdag udda vecka

Barkvägen – Norra Industriområdet – Delar av Blå vägen – Bondevägen – Bultvägen – Falkvägen – Fiskarvägen – Furuvägen – Granvägen - Gustav Roséns väg – Gångarstigen – Hammarvägen – Hantverksgatan – Holmsundsgränd – Höjdvägen – Hökvägen – Industrigatan – Norra Industriområdet – Delar av Järnvägsgatan – Klintvägen – Ljungvägen – Löparstigen – Materialvägen – Norrlandsgatan – Parkvägen – Plankvägen – Ringvägen – Röbrostigen – Skolgatan 28 – Skrinnarvägen – Smedsvägen – Snickarvägen – Stenselevägen – Storhällavägen – Svanvägen – Sågvägen – Tallstigen – Timotejvägen – Trädgårdsvägen – Tvärgatan – Ugglevägen – Vallnäsvägen

Torsdag udda vecka
Backvägen – Bergsvägen – Delar av Blå vägen – Centralgatan – Delar av Järnvägsgatan – Kungavägen – Lokgränd – Luspgränd – Luspholmen – Luspnäsvägen – Rallargränd – Skidvägen - Skolgatan 1-24 – Stationsgatan – Stenselevägen – Strandgränd – Strandvägen – Zakrisvägen

Storumanområdet 

Måndag udda vecka 
Veckotöming i Hemavan Tärnaby
Sandås - Nordanås - Slussfors - Gardsjönäs - Abborrberg - Danasjö - Ankarsund - Strömsund - Bäckmark - Blaiken - Renberg - Laisbäck - Sördal 

Tisdag udda vecka 
Del av Storuman, se ovan.
Gunnarberg – Norrdal 

Onsdag udda vecka
Forsvik – Barsele – Gunnarn – Juktån – Östansjö
Åskiljeby – Åskilje – Grundfors
Pauträsk – Skarvsjöby – Kaskeluokt

Torsdag udda vecka
Del av Storuman, se ovan
Stensele 
Veckotömning i Storuman Stensele

Hemavan Tärnaby 

Måndag jämn vecka
Veckotömning i Hemavan Tärnaby samt Krokfors - Laisaliden - Laisholm - Laxnäs - Solberg - Oltokkbäcken - Klippen - Umfors - Umasjö - Vilasund - Strimasund - Mjölkbäcken - Kåtaviken - Bredviken - Högstaby - Riksgränsen

Tisdag jämn vecka
Tärnaby - Granås - Konäset.
Västansjö - Portbron - Hemavan.
Tängvattnet - Rönäs

Onsdag jämn vecka
Tärnafors - Bäcknäs - Storsand - Sundsliden - Forsbäck.
Jokksjaure - Mellansjö - Kråkberg - Mittibäcken - Boksjön - Fansen - Björkbacken - Siambäcken - Norra Fjällnäs
Mosekälla - Joeström - Ström - Joesjö - Gröndal - Boxfjäll
Tärnamo - Ängesdal - Storsandnäset - Högås - Fräkenvik - Lövlund - Vallenäs - Södra Sandnäset

Torsdag jämn vecka
Stålfjäll - Yttervik - Forsmark - Umnäs - Silverberg - Åsvattnet - Harrvik - Brattåker - Södra långvattnet - Långsjöby - Volvonäset - Norrberg
Veckotömning Storuman Stensele

Avvikelser från ordinarie hämtningsschema

Tömning av soptunnorna sker året runt enligt bestämt schema. Avvikelser från ordinarie schema kan ske på bestämda fastigheter för att säkerställa arbetsmiljö för våra chaufförer. Konstakta oss om du känner dig osäker.

Under jul- och nyårshelgerna sker ändring av hämtningsschemat. Vi avviseras då i god tid på kommunens hemsida och på sociala medier samt i lokalt annonsblad.

Tömning av fritidshuskärlen sker efter eget schema. Utökning av antalet tömningar sker under vintersäsongen i Hemavan Tärnaby.

Har din tunna inte tömts?

Kontakta receptionen på 0951-140 00 så fort som du upptäckt att din tunna inte har tömts.

När kärlet inte töms

På alla kärl sitter en "tagg", en identifiering, som berättar vilken fastighet som använder kärlet. När kärlen inte har tömts på länge kommer vi att kontakta fastighetsägaren för att fråga vad man gör av sitt avfall. Användaren uppmanas därefter använda sitt kärl.

Fastigheter som på ett oriktigt sätt hanterar sitt avfall kommer att lämnas vidare till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tillsyn.

Publicerad den 4 januari 2024