Revidering renhållningsföreskrifter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Teknisk chef
Anton Stenvall
0951-140 00

Ansvarig nämnd

Ett förslag till revidering av kommunens renhållningsföreskrifter har tagits fram. Innan kommunfullmäktige ska ta beslut om föreskrifterna har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kap. 41 § är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning bestående av bland annat renhållningsföreskrifter.

Nya bestämmelser, för bland annat förpackningsinsamling, träder i kraft 2024-01-01. I samband med detta har förslag till revidering av kommunens renhållningsföreskrifter tagits fram.

Samråd och utställning
För att ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samråd under tiden 2023-11-02 till och med 2023-11-30. Inbjudna till samrådet är kommunala verksamheter, andra myndigheter och berörda aktörer som har väsentligt intresse av frågan. Parallellt med samrådet ställs förslaget ut för allmänhetens granskning.

Lämna synpunkter på renhållningsföreskrifterna
Följ länken för att ta del av förslag till revidering av renhållningsföreskrifter för Storumans kommun. (Beslut om samråd och utställning KS/2023-10-17, § 165).

Förslag till revidering av renhållningsföreskrifterna finns tillgängliga under tiden 2023-11-02 till och med 2023-11-30 på kommunkontoret i Storuman (Blå vägen 242) och på Tärna Samservice (Västra Strandvägen 11 i Tärnaby) under ordinarie öppettider.

Lämna dina synpunkter genom brev eller e-post till: 

Storumans kommun
Kommunstyrelsen
923 81 Storuman

e-post: ks@storuman.se.

Uppge ärendebeteckningen KS/2023:718.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommunen senast den 30 november 2023.

Eventuella frågor besvaras av avfallshandläggare Sandra Lundsten på telefon 0951-140 00 eller renhallning@storuman.se

Välkommen att lämna dina synpunkter!

Publicerad den 9 november 2020