Tömningsintervall 2024

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Slamtömning utförs av Swoosh AB och sker vanligtvis under perioden maj-oktober.

Avisering och ändringar
Brev om att det är dags för slamtömning skickas ut, till den av dig senast meddelade adressen, ca tre-fyra veckor före planerade tömningsveckor. Önskas förändring av tömningsmetod eller tömningsintervall ska detta meddelas i god tid. Dock senast två veckor före planerade tömningsveckor för respektive område.

Önskas avisering om slamtömning via e-post är du välkommen att kontakta oss via telefon 0951-140 86 eller mejl: renhallning@storuman.se

 

Vilken vecka töms brunnen?
Planeringen baseras på mängden brunnar som ska tömmas, mängden innehåll i brunnarna, tillgängligheten samt väder och vind. Därför uppdateras nedanstående tabell löpande.


 

OBS! Nedanstående veckoangivelser är endast uppskattade och kan därmed komma att ändras beroende på snösmältning och väder.

Tömningsschemat kommer att förskjutas men det är i dagsläget oklart vilken vecka som årets tömningar kan påbörjas. Tack för visad förståelse!

Område 1
Balstaberg, Barsele, Grundfors, Gunnarn, Juktån, Kovallberget, Myrträsk, Nyholm, Nysele, Skiråsen, Tara, Åskilje, Åskiljeby, Östansjö.

Vecka*

18-20

Område 3
Brattåker, Brännbacka, Hede, Lubbträsk, Långsjöby, Lönnberg, Myrlund, Norrberg, Nyliden, Näsvattnet, Strandkulla, Sätervallen, Södra Långvattnet, Volvonäset, Värmland.

 

18-20

 

Område 4
Adolfslund, Blaiken, Bäckmark, Eriksberg, Ersmark, Fjällbosjö, Högland, Kyrkberg, Laisbäck, Långbäck, Lövdala, Norra Umstrand, Olofsberg, Renberg, Stormyrtorp, Stornäs, Strömsund, Sördal, Tallträsk.

 

18-20

 

Område 16
Bastansjö, Dajkanberg, Ensamheten, Grannäs, Harrsjö, Harrvik, Kaskeloukt, Näset Kaskeloukt, Rönnäs, Silverberg, Sjöberg, Skansnäs, Skäggvattnet, Södra Grannäs, Ullisjaur, Östervik.


21-25

 

Område 2
Bergnäs, Bergsäter, Brånaberg, Finnäs, Friheten, Granhem, Jåvan, Norrby, Norrheden, Norråker, Nybygget, Pauträsk, Skarvsjöby, Vinlidsberg.

 

21-25 

 

Område 14
Brånaviken, Fjällsjö, Forsmark, Forsnacken, Holmträsk, Hällnäs, Järvsjö, Mårkan, Nordanås, Sandås, Slussfors, Umnäs.

 

21-25

 

Område 5
Abelvattnet, Ajaur, Björkvik, Fräkenvik, Gardvik, Högås, Lövlund, Nedre Björknäs, Rönnbäck, Stora Sandnäs, Södra Sandnäs, Tärnamo, Vallenäs, Virisen, Ängesdal.

 

25-33

Område 6
Boxfjäll, Brännan, Grönsdal, Joesjö, Sundsnäset, Joeström, Stormyrliden, Ström.

25-33

Område 7
Bredviken, Högstaby, Klippen, Kåtaviken, Mjölkbäcken, Riksgränsen, Stintbäcken, Strimasund, Umasjö, Umasjö gamla, Umfors, Vilasund.

25-33

Område 8
Maisorn, Näset Tängvattnet, Rönäs, Tängvattnet.

34-38

Område 12
Hemavan, Krokfors, Krokfors fritidshusområde, Mortsbäcken, Pikebacken, Portbron, Syterbäcken, Långavan.

34-38

Område 11
Bergnäsbäcken, Gammställnäset, Granås, Konäset, Laisaliden, Laisholm, Laxnäs, Laxnäs fritidshusområde, Morkan, Sjönäs, Solberg, Tärnaby, Tärna-Sandvik.

34-38

Område 15 B
Bojtikken, Gränssjö, Ripfjäll, Skalmodal, Silverberg, Sjöberg.

39-43
Område 9
Bygget Mosekälla, Mosekälla, Södra Västansjö, Västansjö.
39-43
Område 10
Ballerbäcken, Björkbacken, Boksjön, Fansen, Jokksbäcken, Jokksjaur, Kråkberg, Leksnäs, Luspenkullen, Mellansjö, Mittibäcken, Norra Fjällnäs, Oltokkholmen, Sianbäcken, Storskog.
39-43

Område 13
Bäcknäs, Forsbäck, Storsand, Stålfjäll, Sundsliden, Sundsnäset, Tärnafors, Tärnaån, Yttervik.

39-43

Område 15
Abborrberg, Akkan, Ankarsund, Danasjö, Gardsjönäs,
Kroksjöstrand, Perstorp.

43-44
Område 17
Avasund, Gubberget, Gubbträsk, Gunnarberg, Norrdal.
43-44
Område 18
Forsvik, Luspholmen, Luspnäset, Stensele, Storuman.
43-44

Område 21-23 (Mindre områden och byar)
Långnäs
Verksamheten
del av Östervik, del av Storsten, del av Ullisjaur
del av Norra Umstrand, Lövdala, Långbäck, Stornäs
del av Forsmark

43-44

 * Avvikelser kan förekomma. 


Fastighetsägaren ansvarar för vägen och anläggningens underhåll, skötsel och funktion ex. infiltrationen och att locket är helt.

Att se över innan slamtömning

 • Märk fastigheten med husnummer. Brunnen ska vara tydligt markerad med ex. en käpp eller reflex, ej övertäckt eller svåråtkomlig. 
 • Vägen ska vara fri från hinder och röjd. (Fordonen kan vara upp till 4,5 m höga.)
 • Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen/brunnen.
 • Brunnslocket får INTE väga mer än 15 kilo. Vid tunga lock debiteras en tilläggsavgift.
 • Meddela koden i god tid om det är lås på bommar eller lock. Nycklar hanteras inte.

 

Farbar väg till din brunn

Framkörning till brunn som inte går att tömma på grund av bristfällig väg eller hinder debiteras. Chauffören avgör om vägen är körbar.

Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank. Den ska vara hinderfri och röjd.

 • Vägen minst 4 m bred och fri höjd för fordonet minst 4,5 m. Tänk på utstickande grenar och kvistar.
 • Vägen ska hålla för en fordonsvikt på 35 ton.
 • Vägen ska ha hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. 
 • Vändplan bör finnas i anslutning till brunn/tank.
 • Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller som vändplan.
 • Avståndet från slambilen och botten av brunnen får vara max 10 meter, om inte annat anges i ditt tillstånd. Vid längre avstånd debiteras en tilläggsavgift.
Publicerad den 5 april 2023

Relaterad information